Účetní a daňové služby

Komplexní vedení účetnictví, externí účetní Brno-venkov | Nabídka služeb | Účetní a daňové služby

 • vedení účetnictví právnických osob, i formou vzdáleného přístupu
 • daňová evidence pro živnostníky, zkušenosti s účtováním NA ZAKÁZKY
 • zajištění plateb ve Vaší společnosti
 • DPH, mzdy, související daně
 • přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • dle požadavku pouze kontrola Vašeho účetnictví nebo poradenství
 • informování klienta o připravovaných změnách v oblasti účetnictví a mezd a přímých dopadech na jeho podnikání
 • finanční plán, cash flow
 • daňová optimalizace
 • založení společnosti
 • likvidace společnosti

Zpracování účetnictví v mojí účetní kanceláři

Převezmu od Vás doklady, které si vyzvednu ve Vaší společnosti nebo je doručíte do mojí účetní kanceláře. Doklady poté řádně roztřídím a následně zaúčtuji na svém softwaru Money S3. Do Vašeho účetnictví můžete mít přístup k nahlížení. Po dohodě buď doklady vracím zpět nebo archivuji v mé kanceláři.

Pro své klienty na základě smlouvy s plnými zárukami zajišťuji kompletní vedení účetnictví včetně daňového přiznání pro plátce DPH. Samozřejmostí je i evidence majetku, odpisů a záznamní povinnosti u plátců DPH. Snažím se o komplexní pojetí těchto služeb, od předání prvotních dokladů přes měsíční a roční uzávěrky až do zpracování daňového přiznání a asistence u kontrol FÚ, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Kontrola Vašeho účetnictví

Na Vaše přání provádím pouze kontrolu zaúčtování, sestavení DPH, účetní závěrku, daňové přiznání, např. přes vzdálený přístup. Zároveň při osobním kontaktu řeším Vaše požadavky ekonomického charakteru, jako např. vyhotovení a kontrolu smluv, personalistiku, obchodní záměry, obchody s EU s vlivem na DPH atd. Mohu pro Vás pracovat i jako externí hlavní účetní.
Zároveň mám zkušenosti se zaučením účetních i asistentek při účtování jednoduchých účetních operací (pokladna, faktury).
Velmi si zakládám na osobním kontaktu s klienty.

Chráněná dílna

Mám zkušenost s účtováním CHRÁNĚNÉ DÍLNY, se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a s tím souvisejících daňových povinností.

Pojištění odpovědnosti

Snažím se, aby moje služby byly bezchybné. Pokud by se však i přes moje veškeré úsilí stalo, že bych Vám svojí chybou způsobila škodu, mám sjednáno POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI z výkonu účetní profese. Kopii tohoto pojištění klienti obdrží.